Učenje slovenščine za tujce

UČENJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA

LEARNING SLOVENIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

1. INTENZIVNI TEČAJ ZA PRIPRAVO NA IZPIT SLOVENŠČINE C1–C2

Število ur: 30 ur/2x na teden po tri ure šolske ure*

Datum naslednjega izpita: 16. oktober 2021

2. TEČAJI SLOVENŠČINE A1–B2

Število ur: 30 ur/2x na teden po tri ure šolske ure*

Datum naslednjega izpita:
6. november 2021, 19. november 2021

Šolska ura = 45 minut

Pričetek tečajev: 13. 9. 2021.

1. INTENZIVNI TEČAJ ZA PRIPRAVO NA IZPIT SLOVENŠČINE C1–C2

30 ur

  • 199 eur/osebo (zgodnje prijave do 6. 9. 2021)
  • 299 eur/osebo za prijave po 6. 9. 2021

2. TEČAJI SLOVENŠČINE A1–B2

30 ur

  • 199 eur/oseb (zgodnje prijave do 6. 9. 2021)
  • 299 eur/osebo za prijave po 6. 9. 2021

Pričetek tečajev: 13. 9. 2021.

Tečaj se izvede, če so prijavljeni vsaj štirje udeleženci.

1. INTENZIVNI TEČAJ ZA PRIPRAVO NA IZPIT SLOVENŠČINE C1–C2

Na tečaju bomo intenzivno urili slovenski jezik na področju pravilne izgovorjave, pisanja in govorjenja. Vadili bomo na način, kot poteka izpit, da boste kar najučinkoviteje usvojili znanje in opravili izpit na visoki ravni. Tečaj bo potekal preko spleta.

2. TEČAJI SLOVENŠČINE A1–B2

Na tečaju slovenščine bomo urili pravilno izgovorjavo, pisanje in govorjenje. Učenje bo potekalo po gradivih, ki prinašajo hitre in kakovostne rezultate. Tečaj bo potekal preko spleta.

Tečaja se bosta pričela v drugem tednu septembra 2021.

Sem Nikita Jaklič, profesorica slovenščine. Sem mlada in zagnana učiteljica, učenje tujcev pa je zame najlepša služba na svetu. Za učenje uporabljam dinamične pristope, skušam se približati vsakemu posamezniku in učenje narediti kakovostno, hitro in zabavno. Pridružite se, skupaj se bomo imeli super! 🙂

TYPES OF COURSES

1. Intensive language course for preparation for the slovenian language exam C1 – C2

Number of hours: 40 hours / 3x per week, three school hours*

Date of next exam: 16 October 2021

2. Slovenian language courses A1 – B2

Number of hours: 20 hours, 1x per week, 3 school hours*

Date of next exam:
November 6, 2021, November 19, 2021

School hour = 45 minutes

COURSE PRICE

1. Intensive language course for preparation for the slovenian language exam C1 – C2

  • 270 € / person (early registration until 31 August 2021)
  • 300 € / person for applications after 31 August 2021

2. Slovenian language courses A1 – B2

135 € / person (early registration until 31 August 2021)
150 € / person for applications after 31 August 2021

The course is held if at least four participants are registered.

COURSE DESCRIPTION

1. Intensive language course for preparation for the slovenian language exam C1 – C2

The course will intensively train the Slovenian language in the field of correct pronunciation, writing and speaking. We will practice in the way the exam is conducted, so that you will acquire knowledge as effectively as possible and pass the high-level exam. The course will be conducted online.

2. Slovenian language courses A1 – B2

In the Slovene language course, we will practice correct pronunciation, writing and speaking. Learning will be based on materials that bring fast and quality results. The course will be conducted online.

COURSE DATE

The courses will begin in the second week of September 2021.

WHO WILL TEACH ME?

I’m Nikita Jaklič, professor of Slovene. I am a young and passionate teacher. Teaching foreigners is the most beautiful job in the world for me. I use dynamic learning approaches, I try to get closer to each individual and make learning quality, fast and fun. Join me, we will have a great time together! 🙂

PIŠITE NAM/COTACT US